Ord på vägen

Den som tycker att igår var bättre än idag ska nog inte vänta sig alltför mycket av i morgon.

lördag 10 april 2010

Friskolorna höjer standarden

Friskolorna bidrar till att höja nivån i den svenska skolan. Det är inget överraskande resultat, men det är bra om det visas med hjälp av hårda fakta också. Svenskt Näringsliv har låtit göra en studie som visar att friskoleelever presterar bättre i skolan än elever i den kommunala skolan. Det intressanta med studien är att detta resultat kvarstår när man tar hänsyn till effekter som föräldrars utbildningsbakgrund, kön och eventuell betygsinflation.
Med sammanlagt 24 föräldraårs erfarenhet av friskolor (och 10 föräldraår från privat förskola) kommer resultatet inte som en överraskning. Jag har sett att det går också i Sverige att erbjuda en skola i absolut världsklass och medlen är inte allt för komplicerade heller. Det krävs först och främst att man satsar på att rekrytera - och utveckla - riktigt bra lärare. Lyckas man med det är större delen av jobbet gjort. När skolan fördelar resureserna ska man satsa så mycket som över huvud taget går på vad som händer i klassrummet eller i undervisningsmomentet. Nummer tre är att satsa extra mycket på de tyngsta och svåraste ämnena. Om man lyckas där kommer man att lyckas i övrigt också.
Det här går naturligtvis att göra i den kommunala skolan också. Men det ligger nog närmare till hands att det sker i en friskola som måste kämpa för att överleva.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/elever-i-friskolor-presterar-battre_4547409.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar